КОНТАКТ


Здружение на Металурзи на Македонија
ул Ругер Бошковиќ 16
1000 Скопје
Република Македонија
тел: +389 75 111 111
email: sojuz@t-home.mk


12/10/2011
Финансиски и едукациски менаџмент во металургијата и металопреработувачката индустрија.

На 12.10.2011 од страна на Министерството за економија беше одржана конференција под наслов

Финансиски и едукациски менаџмент во металургија и металопреработувачката индустрија.

Конференцијата се одржа на Американ колеџот во Скопје. Некои од поважните теми на кои се дискутираше беа:
  • знаење поврзано со последните трендови, методии алатки од областа на финансискиот менаџмент и логистика,
  • едукациски алатки за пронаоѓање и подготовка на талентирани студенти, селекција на испити, дипломи, решенија за конкретни проекти, организација на на едукативни и иновативни курсеви,
  • размена на искуствата за решавње на проблеми од праксата.
  • На конференцијата имаше две панел дискусии.

Презентери беа:

Финансиски менаџмент
Др Митко Кочовски, МАКСТИЛ, Скопје
Др Димче Лазаревски, УАКС
Дип. инг. Николајчо Николов, Бучим Радовиш

Едукациски менаџмент
Др Свето Цветковски, ТМФ Скопје
Др Нинко Костовски, УАКС
Дипл. Ецц. Зорица Ставрова, Фени Индустриес, Кавадарци.

Презентација - Компетенции во заварувањето
Др. Свето Цветковски
Презентација - ЕДУКАЦИСКИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ВО ФЕНИ ИНДУСТРИ
Зорица Ставрова
Презентација - ДЕЛОВНИТЕ СТРАТЕГИИ ПРИМЕНЕТИ НА КОНЦЕПТУАЛНИOT МОДАЛИТЕТ НА МАКЕДОНСКАТА ЧЕЛИЧНА ИНДУСТРИЈА
Митко Кочовски
Презентација - Едукациски менаџмент во претпријатијата
Др.Нинко Костовски
Презентација - Финансиски менаџмент на компаниите
Др. Димче Лазаревски
cestitka